هود اشپزخانه هود اشپزخانه: با توجه به اینکه خانم‌ها ساعت زیادی را در آشپزخانه سپری می‌کنند و فضای آشپزخانه ها کوچک است تهویه این مکان بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل این روزها در تمامی آشپزخانه‌ها در نزدیکی اجاق گاز دستگاهی به نام خود تعبیه شده است. تا  بو، دود حتی چربی ناشی از […]