ارور ظرفشویی اریستون

ارورظرفشویی اریستون ارور ظرفشویی اریستون در متن زیر امده است شما میتوانید با توجه ایه این متن برخی از مشکلات را خودتان برطرف نمایید. A2=?شیر برقی ورودی خراب شده است. A3=?خطای تخلیه اب.احتمالا تخلیه نمیکند مدار ترموستات – سنسوردما A4 A5=? هیدرواستات خراب است. A6=?خطای ابگیری -شیر برقی مشکل دارد. A7= موتورجت خراب است ،برد […]

ارور لباسشویی زیمنس

ارور لباسشویی زیمنس ارور لباسشویی زیمنس در زیر امده است.شما با توجه به این ارورها میتوانید هر چه سریع تر لباسشویی خود را عیب یابی کنید: apdate error برنامه برد ماشین لباسشویی مشکل دارد.باید با تعمیرگاه تماس بگیرید تا برد برای تعمیر به شرکت انتقال داه شود. e02 درب دستگاه باز است. E16 میکروسوییچ عمل نمی […]

ارور ظرفشویی ایندزیت

ارورظرفشویی اریستون ارور ظرفشویی ایندزیت در متن زیر امده است شما میتوانید با توجه ایه این متن برخی از مشکلات را خودتان برطرف نمایید. A2=?شیر برقی ورودی خراب شده است. A3=?خطای تخلیه اب.احتمالا تخلیه نمیکند مدار ترموستات – سنسوردما A4 A5=? هیدرواستات خراب است. A6=?خطای ابگیری -شیر برقی مشکل دارد. A7= موتورجت خراب است ،برد چک […]