3 ژانویه 2022

نچرخیدن لباسشویی

بیشتراوقات باماتماس میگیرندودلیل نچرخیدن ماشین لباسشویی راازمامیپرسند،نچرخیدن یاشستشوتکردن ماشین لباسشویی دلایل مختلف میتواندداشته باشد دراین قسمت میخواهیم باچنددلیل آن آشناشویم .درماشین لباسشوییهای قدیمی یاهمان تایمری این […]
5 سپتامبر 2020

معنی کلمات روی ماشین ظرفشویی

معنی کلمات روی ماشین ظرفشویی  معنی کلمات روی ماشین ظرفشویی Power ; اصلی ترین دکمه ماشین ظرفشویی دکمه پاور است که برای روشن  کردن دستگاه استفاده […]
12 ژوئن 2020
آموزش تعمیر هود

هود اشپزخانه

هود اشپزخانه هود اشپزخانه: با توجه به اینکه خانم‌ها ساعت زیادی را در آشپزخانه سپری می‌کنند و فضای آشپزخانه ها کوچک است تهویه این مکان بسیار […]